ANTENNER

 
 

20mb - 70cmb
 

 
  14 / 21 / 28MHz
SY-33     - Yagi
Tre element Yagi med balanserad radiator. Fabrikat Maco. Tillverkad i USA.
Förkortningsspolarna är skyddade och försedda med avrinningshål för kondensvatten. Konstruktionen är mycket kraftig. Varje element är fäst till bommen med hjälp av två formpressade kraftiga plattor som låses mot bommen för att förhindra oavsiktlig vridning av elementen vid vindpåkänning. För att förhindra HF-strömmar i skärmen på koaxialkabeln rekommenderas att några meter av kabeln rullas ihop till en RF-choke. Antennen är bandbred. Leverans sker i en kartong med längden 2 meter och en total vikt om cirka 20 kg. Antennen är synnerligen stabilt konstruerad och har under 20 år visat sig var mycket vindtålig även i vårt klimat. Hopsättningsanvisningen är noggrann och helt på engelska. Scannad instruktion.
 

Matningssätt

Balanserat
Effekttålighet 2 kW
Förstärkning 8 dBI
Fram/Back-förhållande 20 dB
Bomlängd 4,3 m
Element 3 (3-3-3)
Längsta element 8,2 m
Svängradie 4,7 m
Maströr maximalt 51 mm
Vindyta 0,5 m2
Vindlast 550N (vid 35 m/s)
Vindhastighet maximalt 50 m/s
 
  14 / 21 / 28MHz
SY-36     - Yagi
Sex element totalt varav 4 på 10m, 3 på 15m och 3 på 20m. Förkortningsspolarna är skyddade och försedda med avrinningshål för kondensvatten. Konstruktionen är mycket kraftig. Varje element är fäst till bommen med hjälp av två formpressade kraftiga plattor som låses mot bommen för att förhindra oavsiktlig vridning av elementen vid vindpåkänning. Drivelementet matas balaserat genom 'beta-typ'. För att förhindra HF-strömmar i skärmen på koaxialkabeln rekommenderas att några meter av kabeln rullas ihop till en RF-choke. Balun erfordras inte. Antennen är frekvensbred. Leverans sker i två kartongen med längden 2 meter och en total vikt om cirka 30 kg. Antennen är synnerligen stabilt konstruerad och har under 20 år visat sig var mycket vindtålig även i vårt klimat. Hopsättningsanvisningen är noggrann och helt på engelska.
 

Matningssätt

Balanserat
Effekttålighet 2 kW
Förstärkning 9 dBI
Fram/Back-förhållande 20 dB
Bomlängd 7,3 m
Element 6 (3-3-4)
Längsta element 8,9 m
Svängradie 5,7 m
Maströr maximalt 51 mm
Vindyta 0,8 m2
Vindlast 1100N (vid 35 m/s)
Vindhastighet maximalt 50 m/s
 
  50-51MHz
5EL6     - 5 element Yagi
Fem element 9 dB riktantenn inklusive balun bestående av koaxialkabel av hög kvalitet för största möjliga bandbredd och anpassning. För att motverka förluster och bestående fukt, används ingen koaxialkontakt. Anslutning av matningskabeln görs inuti en specialtillverkad vattentät anslutningsbox av polyproponyl. Samtliga detaljer i anslutningsboxen är skyddade mot fukt. Boxen har dräneringshål för kondensvatten. Skruvar, muttrar och brickor liksom mast-fäste består av rostfritt stål. Aluminiumdelarna är av högsta kvalitet och är saltvattenbeständiga. Alla metalldelar är DC-jordade.
För att uppnå högre förstärkning kan denna antenn stackas och fasmatas genom att använda passande stackningskablage. Engelsk generell instruktion.
 

Impedans

50 ohm
Direktivitet 9 dBD
F/B-förhållande 20 dB
E-plan 55 grader
H-plan 90 grader
SWE < 1:1,4
Effekt 1kW PEP
Anslutning i box
Bom 18x18mm dubbel
Bomlängd 3,6 m
Längsta element 3,1 m
Svängradie 2,5 m
Vindyta ca 0,25 m2
Vindlast ca 345N @150km/h
Vikt ca 5,5 kg
Montering centrum
Mastdiameter 38-65 mm
Leveranslängd ca 3,7 m
 
  50-51MHz
3EL6     - 3 element Yagi
Tre element 7 dB riktantenn inklusive balun bestående av koaxialkabel av hög kvalitet för största möjliga bandbredd och anpassning. För att motverka förluster och bestående fukt, används ingen koaxialkontakt. Anslutning av matningskabeln görs inuti en specialtillverkad vattentät anslutningsbox av polyproponyl. Samtliga detaljer i anslutningsboxen är skyddade mot fukt. Boxen har dräneringshål för kondensvatten. Skruvar, muttrar och brickor liksom mast-fäste består av rostfritt stål. Aluminiumdelarna är av högsta kvalitet och är saltvattenbeständiga. Alla metalldelar är DC-jordade.
För att uppnå högre förstärkning kan denna antenn stackas och fasmatas genom att använda passande stackningskablage. Engelsk generell instruktion.
 

Impedans

50 ohm
Direktivitet 7 dBD
F/B-förhållande 18 dB
E-plan 64 grader
H-plan 75 grader
SWE < 1:1,3
Effekt 1kW PEP
Anslutning i box
Bom 18x18mm dubbel
Bomlängd 1,7 m
Längsta element 3 m
Svängradie 1,6 m
Vindyta ca 0,2 m2
Vindlast ca 298N @150km/h
Vikt ca 3,3 kg
Montering centrum
Mastdiameter 38-65 mm
Leveranslängd ca 3 m
 
  144-146MHz
11EL2     - 11 element Yagi     (bilden visar 4x11EL2 array)
Elva element 12,3 dB riktantenn inklusive balun bestående av koaxialkabel av teflon för största möjliga bandbredd och bästa anpassning. För att motverka förluster och bestående fukt, används ingen koaxialkontakt. Anslutning av matningskabeln görs inuti en specialtillverkad vattentät anslutningsbox av polyproponyl. Samtliga detaljer i anslutningsboxen är skyddade mot fukt. Boxen har dräneringshål för kondensvatten. Skruvar, muttrar och brickor liksom mastfäste består av rostfritt stål. Aluminiumdelarna är av högsta kvalitet och är saltvattenbeständiga. Alla metalldelar är DC-jordade.
För att uppnå högre förstärkning kan denna antenn stackas och matas i fas genom att använda passande stackningskablage. Antennen levereras komplett med mastfäste och är avsedd att monteras horisontellt.
 

Impedans

50 ohm
Direktivitet 12,3 dBD
F/B-förhållande 24 dB
E-plan 32 grader
H-plan 36 grader
SWE < 1:1,3
Effekt 1kW PEP
Anslutning i box
Bom 18x18mm/stödbom
Bomlängd 6 m
Längsta element 1 m
Vindyta ca 0,165 m2
Vindlast ca 195N @150km/h
Vikt ca 4,5kg
Montering centrum
Mastdiameter 38-65 mm
Leveranslängd ca 1,7 m
 
  144-146MHz
9EL2     - 9 element Yagi
Nio element 11,6 dB riktantenn inklusive balun bestående av koaxialkabel av teflon för största möjliga bandbredd och bästa anpassning. För att motverka förluster och bestående fukt, används ingen koaxialkontakt. Anslutning av matningskabeln görs inuti en specialtillverkad vattentät anslutningsbox av polyproponyl. Samtliga detaljer i anslutningsboxen är skyddade mot fukt. Boxen har dräneringshål för kondensvatten. Skruvar, muttrar och brickor liksom mastfäste består av rostfritt stål. Aluminiumdelarna är av högsta kvalitet och är saltvattenbeständiga. Alla metalldelar är DC-jordade.
För att uppnå högre förstärkning kan denna antenn stackas och matas i fas genom att använda passande stackningskablage. Antennen levereras komplett med mastfäste och är avsedd att monteras horisontellt.
 

Impedans

50 ohm
Direktivitet 11,8 dBD
F/B-förhållande 20 dB
E-plan 35 grader
H-plan 39 grader
SWE < 1:1,3
Effekt 1kW PEP
Anslutning i box
Bom 18x18mm/stödbom
Bomlängd 4,5 m
Längsta element 1 m
Vindyta ca 0,115 m2
Vindlast ca 155N @150km/h
Vikt ca 2.7 kg
Montering centrum
Mastdiameter 38-65 mm
Leveranslängd ca 1,7 m
 
  144-146MHz
6EL2     -6 element Yagi
Sex element 10 dB riktantenn inklusive balun bestående av koaxialkabel av teflon för största möjliga bandbredd och bästa anpassning. För att motverka förluster och bestående fukt, används ingen koaxialkontakt. Anslutning av matningskabeln görs inuti en specialtillverkad vattentät anslutningsbox av polyproponyl. Samtliga detaljer i anslutningsboxen är skyddade mot fukt. Boxen har dräneringshål för kondensvatten. Skruvar, muttrar och brickor liksom mastfäste består av rostfritt stål. Aluminiumdelarna är av högsta kvalitet och är saltvattenbeständiga. Alla metalldelar är DC-jordade.
För att uppnå högre förstärkning kan denna antenn stackas och matas i fas genom att använda passande stackningskablage. Antennen levereras komplett med mastfäste och är avsedd att monteras horisontellt, men kan även sättas vertikalt på ett horisontellt bomrör.
Denna antenn kan fås med ett särskilt bomfäste för att par-monteras med en annan antenn i rät vinkel mot varann. På så vis kan cirkulär polarisation erhållas med lämpligt fasningskablage.
 

Impedans

50 ohm
Direktivitet 10 dBD
F/B-förhållande 20 dB
E-plan 46 grader
H-plan 55 grader
SWE < 1:1,3
Effekt 1kW PEP
Anslutning i box
Bom 18x18mm/stödbom
Bomlängd 2,25 m
Längsta element 1 m
Vindyta ca 0,073 m2
Vindlast ca 98N @150km/h
Vikt ca 1,45 kg
Montering centrum
Mastdiameter 38-65 mm
Leveranslängd ca 1,5 m
 
  144-146MHz
3EL2     - 3 element Yagi
Tre element 7 dB riktantenn inklusive balun bestående av koaxialkabel av teflon för största möjliga bandbredd och bästa anpassning. För att motverka förluster och bestående fukt, används ingen koaxialkontakt. Anslutning av matningskabeln görs inuti en specialtillverkad vattentät anslutningsbox av polyproponyl. Samtliga detaljer i anslutningsboxen är skyddade mot fukt. Boxen har dräneringshål för kondensvatten. Skruvar, muttrar och brickor liksom mastfäste består av rostfritt stål. Aluminiumdelarna är av högsta kvalitet och är saltvattenbeständiga. Alla metalldelar är DC-jordade.
För att uppnå högre förstärkning kan denna antenn stackas och matas i fas genom att använda passande stackningskablage. Antennen levereras komplett med mastfäste och är avsedd att monteras horisontellt, men kan även sättas vertikalt på ett horisontellt bomrör.
Antennen levereras med förlängd bom som medger montering för antingen horisontell eller vertikal polarisation.
Denna antenn kan fås med ett särskilt bomfäste för att par-monteras med en annan antenn i rät vinkel mot varann. På så vis kan cirkulär polarisation erhållas med lämpligt fasningskablage.
 

Impedans

50 ohm
Direktivitet 7 dBD
F/B-förhållande 18 dB
E-plan 64 grader
H-plan 75 grader
SWE < 1:1,3
Effekt 1kW PEP
Anslutning i box
Bom 18x18mm
Bomlängd 0,8 m
Längsta element 1 m
Vindyta ca 0,055 m2
Vindlast ca 73N @150km/h
Vikt ca 0,65 kg
Montering bakre ände
Mastdiameter 38-65 mm
Leveranslängd ca 1,2 m
 
  432-438MHz
19EL70     - 19 element Yagi
Nitton element 14 dB riktantenn inklusive balun bestående av koaxialkabel av teflon för största möjliga bandbredd och bästa anpassning. För att motverka förluster och bestående fukt, används ingen koaxialkontakt. Anslutning av matningskabeln görs inuti en specialtillverkad vattentät anslutningsbox av polyproponyl. Samtliga detaljer i anslutningsboxen är skyddade mot fukt. Boxen har dräneringshål för kondensvatten. Skruvar, muttrar och brickor liksom mastfäste består av rostfritt stål. Aluminiumdelarna är av högsta kvalitet och är saltvattenbeständiga. Alla metalldelar är DC-jordade.
För att uppnå högre förstärkning kan denna antenn stackas och matas i fas genom att använda passande stackningskablage. Antennen levereras komplett med mastfäste och är avsedd att monteras horisontellt.
 

Impedans

50 ohm
Direktivitet 14 dBD
F/B-förhållande 20 dB
E-plan 24 grader
H-plan 28 grader
SWE < 1:1,3
Effekt 1kW PEP
Anslutning i box
Bom 18x18mm/stödbom
Bomlängd 4 m
Längsta element 1 m
Vindyta ca 0,097 m2
Vindlast ca 93N @150km/h
Vikt ca 2,4 kg
Montering centrum
Mastdiameter 38-65 mm
Leveranslängd ca 1,5 m
 
  432-438MHz
13EL70     - 13 element Yagi
Tretton element 13 dB riktantenn inklusive balun bestående av koaxialkabel av teflon för största möjliga bandbredd och bästa anpassning. För att motverka förluster och bestående fukt, används ingen koaxialkontakt. Anslutning av matningskabeln görs inuti en specialtillverkad vattentät anslutningsbox av polyproponyl. Samtliga detaljer i anslutningsboxen är skyddade mot fukt. Boxen har dräneringshål för kondensvatten. Skruvar, muttrar och brickor liksom mastfäste består av rostfritt stål. Aluminiumdelarna är av högsta kvalitet och är saltvattenbeständiga. Alla metalldelar är DC-jordade.
För att uppnå högre förstärkning kan denna antenn stackas och matas i fas genom att använda passande stackningskablage. Antennen levereras komplett med mastfäste och är avsedd att monteras horisontellt, men kan även sättas vertikalt på ett horisontellt bomrör.
Denna antenn kan fås med ett särskilt bomfäste för att par-monteras med en annan antenn i rät vinkel mot varann. På så vis kan cirkulär polarisation erhållas med lämpligt fasningskablage.
 

Impedans

50 ohm
Direktivitet 13 dBD
F/B-förhållande 20 dB
E-plan 28 grader
H-plan 32 grader
SWE < 1:1,3
Effekt 1kW PEP
Anslutning i box
Bom 18x18mm/stödbom
Bomlängd 2,5 m
Längsta element 1 m
Vindyta ca 0,069 m2
Vindlast ca 93N @150km/h
Vikt ca 1,5 kg
Montering centrum
Mastdiameter 38-65 mm
Leveranslängd ca 1,5 m
 
  432-438MHz
6EL70     - 6 element Yagi
Sex element 10 dB riktantenn inklusive balun bestående av koaxialkabel av teflon för största möjliga bandbredd och bästa anpassning. För att motverka förluster och bestående fukt, används ingen koaxialkontakt. Anslutning av matningskabeln görs inuti en specialtillverkad vattentät anslutningsbox av polyproponyl. Samtliga detaljer i anslutningsboxen är skyddade mot fukt. Boxen har dräneringshål för kondensvatten. Skruvar, muttrar och brickor liksom mastfäste består av rostfritt stål. Aluminiumdelarna är av högsta kvalitet och är saltvattenbeständiga. Alla metalldelar är DC-jordade.
För att uppnå högre förstärkning kan denna antenn stackas och matas i fas genom att använda passande stackningskablage. Antennen levereras komplett med mastfäste och är avsedd att monteras horisontellt, men kan även sättas vertikalt på ett horisontellt bomrör.
Denna antenn kan fås med ett särskilt bomfäste för att par-monteras med en annan antenn i rät vinkel mot varann. På så vis kan cirkulär polarisation erhållas med lämpligt fasningskablage.
 

Impedans

50 ohm
Direktivitet 10 dBD
F/B-förhållande 20 dB
E-plan 44 grader
H-plan 60 grader
SWE < 1:1,3
Effekt 1kW PEP
Anslutning i box
Bom 18x18mm/stödbom
Bomlängd 1 m
Längsta element 1 m
Vindyta ca 0,041 m2
Vindlast ca 55N @150km/h
Vikt ca 0,7 kg
Montering centrum
Mastdiameter 38-65 mm
Leveranslängd ca 1,2 m