In English below the Swedish text

Grundades 1958 och är fortfarande beläget på den lilla orten Vårgårda, i Västra Götaland, cirka 8 mil från Göteborg.
Vi har lång erfarenhet av produktion och kundanpassning. Sedan 1970-talet har inriktningen varit tillverkning och försäljning av lätta fackverksmaster i Aluminium, färdigmonterade eller som byggsats för minsta möjliga transportkostnad.
Vi tillverkar också antenner för applikationer i rundstrålande eller riktande system på VHF- och UHF-banden, cirka 50-1000MHz.

Vi levererar vart som helst och har genom åren skickat master och antenner till alla världsdelar. Vår huvudsakliga marknad är Europa.
Vårt koncept med en mast i byggsats är mycket speciell och våra antenner är helt unika i sin detaljkonstruktion.

Vi vet hur en kombination av styrka och låg vikt ska kunna ge maximal produktprestanda.

Komma i kontakt med oss?
Gärna telefon 0322-620500 eller Email sales@vargardaradio.se

Företaget innehar F-skattsedel och organisationsnummer är 556069-3946.
Styrelsens säte är på orten.

 

Company  started back in the 1958. Many years ago and still in the same village of Vargarda in the Western part of southern Sweden. Nearest city is Gothenburg about 80 kilometers away.
Our experience from production and customer applications is extensive. Since the 70’ies we have been aiming the market of light weighted lattice towers why Aluminum is the way to go. These are available in ready form as premounted sections or as complete kits where transportational costs are at its absolute minimum.

Along the tower manufacture we also produce antennas for VHF and UHF applications (~50-1000MHz).

Our deliveries have gone largely around the globe, even to Japan and the Antarctica. Quality do make a difference, right? Still, our main area is within Europe.

Our tower concept  as a kit is rather special and finds its demanding customers. Our antennas are uniqe in themselves making them to stand out.

We do know the ways to combine strengthness with low weight at a competitive price level.

Would you like to contact us?
At any time by Email sales@vargardaradio.se or phone during local office hours +46 322 620500.

We are an exporting company