Vi tillverkar ett brett sortiment av antennmodeller för VHF- och UHF-banden, både för mottagning och sändning av hög eller låg sändareffekt.
Vi har alltifrån rundstrålande till riktbara antenner och även fasningssystem för varierande applikationskrav där flera antenner skall arbeta gemensamt.

Materialet i våra antenner är saltvattenbeständig Aluminium och rostfritt stål, minst kvalitet A2.

Normalt levereras varje antenn i en förpackning tillsammans med instruktion för hopmonteringen. Antenner är normalt inte kvalificerade att kunna transporteras färdigmonterade, av naturliga skäl då bland annat storleken kan vara svårhanterlig för en speditör.

Våra kunder har vanligen önskemålet att kunna riktningsbestämma radiosignaler från sändare. Det kan handla om handpejling eller fastmonterade stora antennsystem för signalinhämtning från sporadiska, passerande sändarobjekt. Det är därför viktigt att en antennkonstruktion har en betydande elektrisk och mekanisk livslängd.

Punkt-till-punkt-kommunikation är ett annat kundbehov som vi tillgodoser liksom rundradiosändning till publik.

Stora antennkonstruktioner kan fås i skilda utföranden för vitt skilda behov. Mekaniken är då avgörande för stabilitet och livslängd för att kunna säkerställa brukarens behov.

Vi har under många år tillhandahållit komplexa antennsystem åt bland annat forskning kring vilda djurs rörelse i naturen liksom intensitetsmätning av signalobjekt i svår signalmiljö.

Alla våra antennmodeller är DC-jordade och därför skyddade mot statiska urladdningar.

Utöver de färdiga modeller vi tillhandahåller kan vi också specialtillverka mot kunds önskemål, med viss begränsning som är avhängig elektromagnetismens egenskaper.

Vår antenntillverkning har pågått alltsedan mitten av 1970-talet och haft stor framgång i varierade tillämpningar.

Vi rekommenderar er att kontakta oss direkt vid alla typer av frågeställningar.
Ni får garanterat vår fulla uppmärksamhet.