Vi har ett utbud av varianter som alla har sitt ursprung från ’Vårgårda-Masten’, som den kallades för mer än 40 år sedan. Nu betecknar vi den M38W där M står för Mast, 38 för bredden i centimeter och W för formen på hörnbenens tvärsnitt. M38W finns som M25W, M65W, M38WW och så vidare.

M38W tillverkas som 3 meter långa, trekantiga mastsektioner som byggs samman till önskad masthöjd. Maximal bygghöjd är över hundra meter vilket dock kräver speciell mastbyggnadsteknik. Vanligen levererar vi M38W för byggnation av masthöjder upp till cirka 30 meter. Det är relativt lätt att resa en sådan mast.

Grundkonceptet är Bottensektion, Mellansektion och Toppsektion. Antalet ingående mellansektioner bestämmer då den totala masthöjden.

En sektion väger ungefär 15kg och tack vare den låga vikten, även på en högre M38W, lämpar den sig utmärkt för montering på till exempelvis ett tak.

Oavsett vårt byggsatsutförande så väljer våra kunder oftast att få sektionerna färdiga från oss. En byggsats innebär att man som kund ska ägna sig åt en del arbete kring byggsatsens montering. Det tar naturligtvis lite tid. Med de hopsättningsanvisningar vi har så är detta arbete en ganska enkel sak, om än tidsödande för den ovane.
Vi får ofta frågan hur lång tid det tar att montera ihop en sektion i byggsats. Vi brukar svara att den som aldrig gjort det förut bör räkna med cirka 4-6 timmar medan den som är van kan klara sig med 1 timme. Alltså kan en 9 meter hög M38W som levererad byggsats monteras helt komplett och resas på sin plats under en arbetsdag, om vana finns.

Sektionerna skruvas samman. Alla skruvförband är av rostfritt material, minst kvalitet A2. All aluminium är av den hårdaste legeringen 6082-T6. Detta betyder att M38W kan stå i saltbemängd miljö i flera decennier utan underhåll, med minsta tänkbara miljöpåverkan.

M38W behöver stagas vid höjder över 12 meter. För en 18 meter M38W räcker det med en stagvåning. Över 21 meter sätts två våningar; 9 meter och 18 meter. Däröver sätts en stagvåning på var nionde meter. Vi tillhandahåller all materiel vid beställning inklusive beräkningar för mastens statik, om så önskas.

Till M38W har vi ett stort tillbehörsprogram som innefattar topprör, bomrör, sidofästen, utliggare, rörkryss och så vidare.

Vi tillverkar även en specialkonstruerad hiss för att antenner, eller annan utrustning, ska kunna hissas från marknivån och ända upp till toppen. Hissen löper på M38W som en kragkonstruktion och är mycket lättmanövrerad med hjälp av handvinch. Detta är en mycket lämplig konstruktion för applikationer där kunden önskar enkel åtkomst av den aktuella utrustningen som masten avser att härbärgera i drift.